Nieuws


Opdracht neerslagstatistiek voor Hydroconsult en HKV - lijn in water - vrijdag 27 mei 2011

STOWA heeft een consortium van HKV - Lijn in Water en Hydroconsult een opdracht gegund: het uitbreiden van tijdreeksen en de statistiek van extreme neerslag en verdamping in Nederland.

HKV heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van neerslagstatistiek; zo is het bedrijf auteur van het standaardwerk "Statistiek van extreme neerslag in Nederland" (STOWA, 2004). Hydroconsult heeft...

Lees het hele bericht >
Artikel uitbreiding neerslagstatistiek - vrijdag 20 mei 2011

Uitbreidingen op de statistiek van extreme neerslag   In de meest recente editie van vaktijdschrift H2O (no. 10/2011) staat een artikel van ondergetekende en Jan Gooijer van Waterschap Noorderzijlvest. Hierin beschrijven we een verfijning van de bestaande statistiek van extreme neerslag in Nederland, en welke invloed die heeft op overschrijdingswaterstanden zoals berekend met de stochastenmethode.

...

Lees het hele bericht >
Onderzoek gedistribueerd neerslag-afvoermodelleren - maandag 7 februari 2011

Aan vijf waterschappen in hoogliggend Nederland hebben we een onderzoeksvoorstel gestuurd voor het verbeteren van neerslag-afvoermodellering in hun gebied.

Lumped
Sinds jaar en dag worden neerslag-afvoermodellen in Nederland gemaakt in modelcodes van het type "lumped". Dit houdt in dat een deelgebied wordt vertegenwoordigd in een modelobject dat neerslag op het gebied transformeert in afvoer...

Lees het hele bericht >
Queensland floods: Ipswich revisited - maandag 17 januari 2011

Simulation model v.s. reality

In January 2011, Queensland underwent severe floods. Because I have lived and worked in Australia during the whole year 2004, I thought it would be interesting to compare some of the results of my projects back then with the extents of the actual floods.

My most interesting project in...

Lees het hele bericht >
Emissiemodellering Delflandse boezem - woensdag 12 januari 2011

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland zijn we momenteel bezig met het het modelleren van emissies van de stoffen chloride, stikstof en fosfor. Omdat het simulatiemodel van de boezem net geüpdatet is, geven deze berekeningen inzicht in de belasting van het Delflandse watersysteem en kunnen we beter gefundeerd maatregelen identificeren waarmee de waterkwaliteit kan worden verbeterd.

De gebruikte software:...

Lees het hele bericht >

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}