Nieuws


Emissiemodellering Delflandse boezem - woensdag 12 januari 2011

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland zijn we momenteel bezig met het het modelleren van emissies van de stoffen chloride, stikstof en fosfor. Omdat het simulatiemodel van de boezem net geüpdatet is, geven deze berekeningen inzicht in de belasting van het Delflandse watersysteem en kunnen we beter gefundeerd maatregelen identificeren waarmee de waterkwaliteit kan worden verbeterd.

De gebruikte software: SOBEK en onze eigen Emissietool voor SOBEK.
Lees hier meer over de manier waarop wij emissiestromen en waterkwaliteit modelleren.


Terug naar de vorige pagina >

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}