Nieuws


Onderzoek gedistribueerd neerslag-afvoermodelleren - maandag 7 februari 2011

Aan vijf waterschappen in hoogliggend Nederland hebben we een onderzoeksvoorstel gestuurd voor het verbeteren van neerslag-afvoermodellering in hun gebied.

Lumped
Sinds jaar en dag worden neerslag-afvoermodellen in Nederland gemaakt in modelcodes van het type "lumped". Dit houdt in dat een deelgebied wordt vertegenwoordigd in een modelobject dat neerslag op het gebied transformeert in afvoer naar een beek of rivier. Een groot nadeel van deze methode is dat de modelobjecten onderling niet met elkaar communiceren. Het simuleren van de opbolling van de freatische grondwaterspiegel is met dit soort modellen dus niet mogelijk. Voorbeelden van modelcodes die volgens dit concept werken zijn: SOBEK-RR, het Wageningen-model en HBV.

Gedistribueerd
In het onderzoek richten we ons daarom op modelcodes van het type "gedistribueerd". Dergelijke modellen zijn qua ruimtelijke aanpak vergelijkbaar met codes als Modflow en Microfem, met dien verstande dat ze niet het diepe grondwater simuleren, maar juist het topsysteem.


Een neerslag-afvoermodel van het type "gedistribueerd" (HydroGeoSphere).

En hier zijn de kandidaten!
In onze eerste inventarisatie zijn al enkele prachtige modelcodes boven komen drijven:

  • HydroGeoSphere van de University of Waterloo (Canada)
  • Het REW-concept (Representative Elementary Watershed) van Deltares
  • PREVAH van WSL (Zwitzerland)
  • WASIM-ETH van Joerg Schulla (Zwitserland)
  • Grid2Grid van CEH (United Kingdom)
  • Vflo van Vieux & Associates (USA)
Gedurende het project zullen we middels een multicriteria-analyse een definitieve keuze maken voor een modelcode en voor elk van de deelnemende waterschappen een deelgebied modelleren en kalibreren. Uiteraard gaan we op zoek naar zo generiek mogelijke vertalingen van de Nederlandse bodemkaarten, landgebruikskaarten en hoogtekaarten naar de gekozen modelcode.

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat we belang hechten aan Open Source-software. Op die manier krijgt de overheid grip op de gebruikte modelcode.


Terug naar de vorige pagina >

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}