Nieuws


Opdracht neerslagstatistiek voor Hydroconsult en HKV - lijn in water - vrijdag 27 mei 2011

STOWA heeft een consortium van HKV - Lijn in Water en Hydroconsult een opdracht gegund: het uitbreiden van tijdreeksen en de statistiek van extreme neerslag en verdamping in Nederland.

HKV heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van neerslagstatistiek; zo is het bedrijf auteur van het standaardwerk "Statistiek van extreme neerslag in Nederland" (STOWA, 2004). Hydroconsult heeft hierin in 2010 in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest enkele verfijningen aangebracht. Omdat Hydroconsult daarnaast gespecialiseerd is in het op een gebruikersvriendelijke en grafisch aantrekkelijke manier ontsluiten van complexe data, vullen beide bedrijven elkaar goed aan.

Nauwkeurige statistiek en tijdreeksen van extreme neerslag zijn cruciaal voor het berekenen van overstromingsrisico's. Zo worden de statistische kentallen gebruikt binnen de zogenoemde Stochastenmethode, waarmee watersystemen aan de referentienormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water worden getoetst.


Een faalkaart: het resultaat van een hoogwatertoetsing volgens de stochastenmethode.

De opdracht van STOWA behelst het opleveren van tijdreeksen van landsdekkende neerslag- en verdampingsgrids (ten behoeve van de tijdreeksenmethode) en statistische kentallen (ten behoeve van de stochastenmethode). HKV is verantwoordelijk voor de statistische uitwerking, en Hydroconsult voor publicatie en gebruikersvriendelijke ontsluiting van het resultaat.


Terug naar de vorige pagina >

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}