Bestanden / Downloads


Bestand Downloaden
Visie op watervoorziening - Rapport van ons project "Visie op watervoorziening" voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Delfland_visie_watervoorziening.pdf
Artikel uitbreiding neerslagstatistiek - Artikel uitbreiding neerslagstatistiek - Artikel in het vaktijdschrift H2O, editie 10 van 2011. Auteurs: Siebe Bosch en Jan Gooijer. Onderwerp: uitbreidingen op de statistiek van extreme neerslag in Nederland.Trefwoorden: neerslag, statistiek, extreme neerslag, STOWA, neerslagpatronen, kansverdeling, uniform, laag, hoog, middelhoog, middellaag, kort, lang, stochasten, stochastenmethode, NBW, toetsing, Hoogwatertoetsing
H2O_NEERSLAGSTATISTIEK.pdf
KNMI'14-klimaatscenario's - Dit whitepaper beschrijft de methodiek waarmee we de langjarige neerslagreeks van De Bilt hebben geconverteerd naar de '14-klimaatscenario's van KNMI. KNMI14_WHITEPAPER.pdf
KNMI'14-scenario's - Dit bestand bevat klimaatgecorrigeerde neerslagreeksen voor station De Bilt, 1906 t/m 2010, voor de '14-scenario's KNMI_14.ZIP
Neerslagstatistiek - Artikel in het vaktijdschrift Stromingen over verantwoord omgaan met de Nieuwe Neerslagstatistiek, vooral in het kader van de Stochastenanalyse. StromingenNeerslagStatistiek.pdf
Verziltingsstudie Rijnland - Artikel in het vaktijdschrift Stromingen over onze verziltingsstudie voor Rijnland. Grondwater (Modflow), oppervlaktewater (Sobek) en waterkwaliteit (Emissietool) gekoppeld. StromingenVerzilt.pdf

 

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}