Toetsing aan de inundatienormen uit het NBW

Hoogwatertoetsing aan de NBW-normen is een van onze specialiteiten. Voor de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Noorderzijlvest schreven wij het draaiboek voor de werkwijze die bij deze toetsingen moet worden gehanteerd. Dit deden we in een joint venture met Deltares uit Delft. Bij beide waterschappen zijn deze werkwijzen zodanig ingeburgerd dat ze voor alle watersysteemanalyses worden toegepast.

Werkwijze
Omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden, maken wij hieronder visueel hoe een NBW-toetsing bij ons in zijn werk gaat.


Stap 1: bepalen van afwateringseenheden. Deze zijn een stuk kleiner dan peilgebieden, zodat we voor elke afwateringseenheid één SOBEK-knoop mogen aanwijzen als representatief voor de waterstand.
   

Stap 2: modelbouw. Om vanuit GIS te komen tot een modelschematisatie in SOBEK gebruiken wij Excel2Sobek. Met alle modelgegevens in één brondocument in Excel zijn aanpassingen snel door te voeren.

Stap 3: na modeltest, kalibratie en validatie voeren we een stochastenanalyse uit om de T=10, T=25, T=50 en T=100 overschrijdingswaterstanden te berekenen. Hiervoor gebruiken we onze Stochasten- tool, die de vele honderden SOBEK-berekeningen voorbereidt en de resultaten nabewerkt.Stap 4: de tientallen soorten landgebruik brengen we terug tot de vijf typen waaraan we toetsen volgens het NBW: grasland, akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw, natuur en stedelijk.

Stap 5: Iedere soort landgebruik binnen elke afwateringseenheid toetsen we apart aan de daarvoor geldende inundatienorm. Daartoe gebruiken we het AHN om de maaiveldverdeling binnen dit deelgebied -dat dus nog veel kleiner is dan een afwateringseenheid!- af te leiden.


Stap 6: De toetsing aan de inundatienormen voeren we uit met onze NBW-toetsingstool. Deze produceert een vlekkenkaart met de falende gebieden. Dankzij het hoge detailniveau (veel kleiner dan het niveau van afwateringseenheden) kunnen de oorzaken van falende gebieden snel worden opgespoord.
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}