De filosofie achter Excel2Sobek

<- terug                                                                                                                    volgende ->

De filosofie achter Excel2Sobek is dat de gebruiker alle modeldata in één spreadsheet beheert. De enige kanttekening hierbij is dat topologie van complexe netwerken zich moeilijk in een spreadsheet laat vangen, vandaar dat de ligging van watergangen, kunstwerken en dwarsprofielen voor de 1D-Flow module nog altijd via GIS-bestanden wordt geïmporteerd.

In Excel2Sobek beheren we:
  • Topologie van alle RR-objecten, dus de XY-coördinaat en de koppelingen met elkaar
  • Attribuutdata van alle RR-objecten
  • Attribuutdata van alle 1D-Flow objecten
In GIS blijft staan:
  • Topologie van alle CF-objecten, dus de loop van takken en de ligging van kunstwerken, profielen e.d.
<- terug                                                                                                                    volgende ->

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}