Gegevens exporteren vanuit Excel2Sobek

<- vorige                                                                                                                    volgende ->

Wanneer alle gegevens compleet zijn, moeten ze worden geëxporteerd naar het SOBEK-bestandsformaat. Dit doet u als volgt:

  • Ga naar het tabblad START en voer de gewenste uitvoerdirectory in in het tekstvak "Target Dir:"

  • Druk op de knop "Read & Check Data". Dit zorgt ervoor dat alle gegevens vanaf het spreadsheet worden ingelezen in het geheugen en worden gecontroleerd op fouten. Let op: alléén gegevens van de aangevinkte objecttypen zullen worden ingelezen!

    U krijgt nu een logfile met fouten en waarschuwingen te zien. Deze logfile kunt u altijd nog later raadplegen, want hij staat onder de naam "conversion.log" in de door u gespecificeerde uitvoerdirectory.
  • Als u geen foutmeldingen krijgt, en u wilt eventuele waarschuwingen negeren, dan kunt u doorgaan met exporteren. Druk op de knop "Write SOBEK Datafiles". Excel2Sobek zal nu alle data voor de aangevinkte objecten in het SOBEK-bestandsformaat wegschrijven naar de door u gespecificeerde directory.
Excel2Sobek biedt ook de mogelijkheid om zaken als verwachte bodemdaling en inklinking door te voeren. Hiertoe dient u de optie "adjust levels by grid during export" op het tabblad "START" aan te vinken. Op het werkblad "SETTINGS" kunt u nu een Arc/Info-grid (.asc) definiëren dat de bodemverandering (in m) bevat. Positieve waarden vertegenwoordigen bodemstijding en negatieve waarden bodemdaling. Ook kunt u op het werkblad "SETTINGS" specificeren op welke typen modelobjecten de bodemverandering moet worden toegepast.

<- vorige                                                                                                                    volgende ->
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}