Een RR netwerk vanuit Excel2Sobek importeren in SOBEK

<- vorige                                                                                                                    volgende ->

Zoals eerder gezegd, is Excel2Sobek in staat om een volledige RR-modelschematisatie (data + topologie) te creëren. In dit hoofdstuk bespreken we hoe we een geëxporteerd RR-netwerk in SOBEK inladen. Let wel: dit netwerk is uitsluitend beschikbaar wanneer de optie "Network files (.BBB)" in Excel2Sobek was aangevinkt.

Tip: het is mogelijk om geheel automatisch uw nieuwe RR-netwerk te koppelen aan bestaand 1D-Flow model. Als u dit wilt, zorg er dan voor dat de RR-CF connections (de roze wybertjes en rondjes) die u specificeert op het tabblad RR BOUNDARIES al in de 1D-Flow schematisatie aanwezig zijn op het moment dat u de RR-schematisatie importeert. Van belang daarbij is wel dat de ID's van deze verbindingsknopen in het 1D-Flow netwerk en Excel2Sobek overeen moeten komen.

  • Open de SOBEK modelschematisatie waarin u uw RR-netwerk wilt importeren.

  • Ga naar NETTER (de GIS-omgeving van SOBEK) Laten we er even van uitgaan dat u al een 1D-Flow netwerk heeft. Dit zou er zo uit kunnen zien:    Merk op dat de RR-CF Connections (roze wybertjes en rondjes) al in het netwerk aanwezig zijn. In de volgende stap gaan we een RR-netwerk importeren dat automatisch op deze punten aan de 1D-Flow module wordt gekoppeld.

  • Kies de optie 'File' - 'Import'

    Browse nu naar uw uitvoerdirectory en daarbinnen naar de subdirectory RR Networkfiles. In beginsel ziet u daar nog geen bestanden staan, maar met een eenvoudige truuk maakt u deze zichtbaar. Type in het "File Name" tekstvak *.* en druk op <Enter>. Hiermee maakt u de .BBB file zichtbaar. Deze dient u te importeren.  • Na het importeren zult u zien dat de RR-schematisatie is gekoppeld aan uw 1D-Flow schematisatie, mits de ID's van de aanwezige RR-CF Connections identiek was aan de exemplaren die u op het tabblad RR BOUNDARIES in Excel2Sobek had gespecificeerd.
<- vorige                                                                                                                    volgende ->

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}