Tabblad RR UNPAVED

<- Terug

Op het tabblad RR UNPAVED maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type unpaved van de Rainfall-Runoff module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
Node ID *

Het ID van de unpaved-knoop.
Name

De naam van de unpaved-knoop. Optioneel.
X en Y

De X- en Y-coördinaten van de unpaved-knoop. Deze velden zijn alleen verplicht in te vullen wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.

Tip: wanneer u unpaved-knopen aanmaakt aan de hand van polygonen in GIS, voeg dan in GIS al X en Y coördinaten toe. Met de ArcGIS-plugin XTOOLS PRO kunt u eenvoudig de coördinaten van bijvoorbeeld het center point toevoegen aan de attribuut tabel.
To Node

Het ID van de knoop waarop de unpaved-knoop afwatert. Dit kan een RR openwater-knoop zijn of een RR-on-CF connection. Invullen is alleen verplicht wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.
Groundwater area *
m2
Het grondwateroppervlak behorende bij de unpaved-knoop. Let op: deze waarde moet gelijk zijn aan of groter dan de som van de oppervlaktes van alle typen landgebruik.
Grass t/m Flowers *
m2
De oppervlaktes van de typen landgebruik. Let op: de som van deze oppervlaktes moet kleiner of gelijk zijn aan het grondwateroppervlak
Scurve definition
Het ID van een S-curve (variabele maaiveldhoogte). De tekst in dit veld verwijst naar een ID op het tabblad RR SCURVE. Als het veld leeg blijft, wordt de constante maaiveldhoogte uit het veld Surface Level gebruikt.

Tip: als je een S-curve gebruikt, wordt standaard het laagste punt (0% maaiveldhoogte) gebruikt als referentie voor de drainagelagen. Wil je een andere hoogte als referentie gebruiken (bijv. het 50%-niveau) vul dan óók het veld surface level in, en gebruik daar die waarde.
Surface Level m NAP
Constante maaiveldhoogte. Wordt alleen gebruikt wanneer het veld Scurve definition leeg is.
Soil Type Number *

Het SOBEK bodemtypenummer. Let op! SOBEK hanteert twee verschillende getalsbereiken om onderscheid te maken tussen rekenen met en zonder CAPSIM (onverzadigde zone):

1 t/m 12: bodemsoorten voor gebruik zonder CAPSIM
101 t/m 122: bodemsoorten voor gebruik met CAPSIM

Op het tabblad 'RR SETTINGS' kun je aanvinken of je CAPSIM wilt gebruiken in je SOBEK-model.

Tip: het tabblad 'RR SETTINGS' vind je tevens een conversietabel voor bodemsoorten uit de Nederlandse bodemkaart naar bodemtypenummers in SOBEK. Deze tabel is afkomstig van Alterra: Alterra, 2009. Conversietabel bodemkaart codes naar PAWN-codes. Verstrekt door A.A.Veldhuizen d.d. 20 augustus 2009.
Max allowed groundwaterlevel m NAP
De maximaal toegestane grondwaterstand in de berekening. Deze waarde heeft overigens geen enkele invloed op de berekening; alleen op de uitvoerparameter freeboard (waking/drooglegging).
Init groundwaterdepth *
m
De initiële grondwaterdiepte. Als je een S-curve gebruikt, is dit standaard uitgedrukt ten opzichte van de laagste maaiveldhoogte. Als je een constante maaiveldhoogte hebt opgegeven (al dan niet in combinatie met een S-curve), dan betreft het de initiële grondwaterdiepte ten opzichte van die constante maaiveldhoogte.
Initial Storage *
mm
Initiële berging van water op het land.
Maximum Storage *
mm Maximale berging van water op het land.
Infiltration cap *
mm/u Infiltratiecapaciteit van de bodem.
Seepage *
mm/d Kwel en wegzijging. positief = kwel, negatief = wegzijging.
Drainage Type *

De berekeningsmethode voor de drainage. Dit veld kan drie waarden bevatten:
  • Ernst - Drainageformule van Ernst
  • Hellinga - Drainageformule van Hellinga - De Zeeuw
  • Krayenhoff - Drainageformule van Krayenhoff - van de Leur
Krayenhoff Reservoir Coef *
-
De reservoircoëfficiënt bij gebruik van de drainageformule van Krayenhoff - van de Leur.
Depth1 t/m Depth3 *
m De diepte van het grensvlak tussen twee drainagelagen. Depth(i) is de diepte waarop drainagelaag i en i+1 in elkaar overgaan. Laag 1 is de bovenste laag, laag 4 is de diepste.
SurfaceRunoff *

De drainageweerstand of -coëfficiënt die hoort bij oppervlakkige afstroming.
Drain1 t/m Drain4 *

De drainageweerstanden behorende bij de drainagelagen 1 t/m 4. Laag 1 is de bovenste laag, laaag 4 is de diepste.
DrainInf *

De weerstandswaarde van infiltratie vanuit het oppervlaktewater naar het onverharde gebied
Meteo Station *

Het meteo-station waarvan deze unpaved-knoop zijn neerslag- en verdampingsgegevens van ontvangt.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}