Tabblad RR PAVED

<- Terug

Op het tabblad RR PAVED maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type paved van de Rainfall-Runoff module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de paved-knoop.
Name

De naam van de paved-knoop. Optioneel.
X en Y

De X- en Y-coördinaten van de paved-knoop. Deze velden zijn alleen verplicht in te vullen wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.

Tip: wanneer u paved-knopen aanmaakt aan de hand van polygonen in GIS, voeg dan in GIS al X en Y coördinaten toe. Met de ArcGIS-plugin XTOOLS PRO kunt u eenvoudig de coördinaten van bijvoorbeeld het center point toevoegen aan de tabel met attribuutdata.
To Node 1

Het ID van de knoop waarop water uit de paved-knoop overstort. Dit kan een RR openwater-knoop zijn, een RR-on-CF connection of een RR boundary. Invullen is alleen verplicht wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.
To node 2

Het ID van de knoop waarop water uit de paved-knoop wordt gepompt. Dit kan een RR openwater-knoop zijn, een RR-on-CF connection of een RR boundary. Invullen is alleen verplicht wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.
Area*
m2
Het verharde oppervlak.
Surface level*
m NAP
De maaiveldhoogte.
System type*

Een keuze uit drie soorten rioolstelsels:
 • Mixed - Gemengd stelsel
 • Separated - Gescheiden stelsel
 • Improved Separated - Verbeterd gescheiden stelsel
Mixed pump to*

Een keuzeveld met drie soorten knopen waarnaartoe water uit het gemengde stelsel of RWA-gedeelte wordt gepompt:
 • Openwater - RR Openwater-knoop
 • Boundary - RR Boundary-knoop of RRCF-Connection
 • WWTP - RR WWTP-knoop
DWF pump to

Een keuzeveld met drie soorten knopen waarnaartoe water uit DWA-gedeelte van het rioolstelsel (indien van toepassing) wordt gepompt:
 • Openwater - RR Openwater-knoop
 • Boundary - RR Boundary-knoop of RRCF-Connection
 • WWTP - RR WWTP-knoop
MaxSewer*
mm
Maximum berging in het gemengde stelsel of RWA-gedeelte. Meestal ca. 7 mm.
InitSewer*
mm
Initi"ele berging in het gemengde stelsel of RWA-gedeelte.
MaxDWF*
mm
Maximum berging in het DWA-gedeelte van het rioolstelsel (indien van toepassing).
InitDWF*
mm
Initiële berging in het DWA-gedeelte van het rioolstelsel (indien van toepassing).
MaxStreet*
mm
Maximum berging op straat.
InitStreet*
mm
Initiële berging op straat.
Pump capacity Mixed
mm/u
Pompovercapaciteit van het rioolgemaal uit het gemengde stelsel of RWA-gedeelte.
Pump Capacity DWA
mm/u
Pompovercapaciteit van het rioolgemaal uit het DWA-gedeelte van het riool.
DWF Option

Keuzeveld met twee berekeningsopties voor DWA:
 • Constant DWF - een constante waarde voor de droogweerafvoer
 • #Inhabitants * Constant DWF - het product van inwonertal met waterverbruik
Liters per capita per hour
l/u
Waterverbruik per inwoner per uur. De waarde uit dit veld wordt alleen gebruikt wanneer in het veld DWF Option gekozen is voor "#Inhabitants * Constant DWF"
number of inhabitants

Aantal inwoners. De waarde uit dit veld wordt alleen gebruikt wanneer in het veld DWF Option gekozen is voor "#Inhabitants * Constant DWF"
Meteo Station

Het meteo-station waar deze knoop zijn neerslaggegevens van betrekt.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}