Tabblad RR SCURVE

<- Terug

Op het tabblad RR SCURVE maak je alle gegevens aan voor variabel maaiveld op de RR Unpaved-knopen. Met variabel maaiveld bedoelen we dat de hoogteverdeling in het gebied ook wordt meegenomen in de parameterwaarden van de RR Unpaved-knoop. Dit gebeurt door een tabel op te geven waabij bij verschillende maaiveldhoogten wordt aangegeven hoeveel procent van het totaaloppervlak onder die hoogte ligt.


Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de S-curve definitie. Let op: deze moet corresponderen met het SCurve ID dat je op het tabblad RR UNPAVED hebt opgegeven.
1 t/m 100
m NAP
De maaiveldhoogte waarbij het percentage van het oppervlak dat in de kolomheader wordt genoemd wordt onderschreden.

Bijvoorbeeld:
In de cel onder de kolom met de titel "20" komt de hoogte (in m NAP) te staan waarbij 20% van het onverharde oppervlak lager ligt.

Tip: als je een GIS-kaart met de polygonen van je onverhard-knopen hebt, en je hebt de beschikking over het AHN, dan is het vrij eenvoudig om die maaiveldverdeling per polygoon af te leiden. Een uitstekende ArcGIS plug-in hiervoor is HAWTH's tools. Gebruik daarin de functie Zonal Statistics om zaken als mediaan, gemiddelde en standaardafwijking van je maaiveldhoogtes af te leiden. 

Voor velden met een * is invullen verplicht.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}