RR WWTP

<- Terug

Op het tabblad RR WWTP maak je alle gegevens aan voor knopen van het type RR WWTP. Deze knopen vertegenwoordigen afvalwaterzuiveringen.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de RR WWTP-knoop.
Name
De naam van de RR WWTP-knoop.
X

De X-coördinaat van de RR WWTP-knoop. Alleen verplicht wanneer je ook een RR-Netwerk wilt exporteren (topologie).
Y

De Y-coördinaat van de RR WWTP-knoop. Alleen verplicht wanneer je ook een RR-Netwerk wilt exporteren (topologie).
To Node

De knoop waarop de afvalwaterzuivering haar effluent loost. Dit kan een knoop van het type RR Boundary, RR Openwater of RRCF-Connection zijn.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}