RR GREENHOUSE

<- Terug

Op het tabblad RR GREENHOUSE maak je alle gegevens aan voor de knopen van het type greenhouse van de Rainfall-Runoff module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de greenhouse-knoop.
Name

De naam van de greenhouse-knoop. Optioneel.
X en Y

De X- en Y-coördinaten van de greenhouse-knoop. Deze velden zijn alleen verplicht in te vullen wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.

Tip: wanneer u greenhouse-knopen aanmaakt aan de hand van polygonen in GIS, voeg dan in GIS al X en Y coördinaten toe. Met de ArcGIS-plugin XTOOLS PRO kunt u eenvoudig de coördinaten van bijvoorbeeld het center point van een polygoon toevoegen aan de tabel met attribuutdata.
To Node

Het ID van de knoop waarop overtollig water uit de greenhouse-knoop wordt geloosd. Dit kan een RR openwater-knoop zijn, een RR-on-CF connection of een RR boundary. Invullen is alleen verplicht wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.
Surface level*
m NAP
De maaiveldhoogte
500*
m2
Het oppervlak aan kassen die 500 m3/ha waterbergingscapaciteit hebben.
500-1000*
m2 Het oppervlak aan kassen die 500 tot 1000 m3/ha waterbergingscapaciteit hebben.
1000-1500*
m2 Het oppervlak aan kassen die 1000 tot 1500 m3/ha waterbergingscapaciteit hebben.
1500-2000*
m2 Het oppervlak aan kassen die 1500 tot 2000 m3/ha waterbergingscapaciteit hebben.
2000-2500*
m2 Het oppervlak aan kassen die 2000 tot 2500 m3/ha waterbergingscapaciteit hebben.
2500-3000*
m2 Het oppervlak aan kassen die 2500 tot 3000 m3/ha waterbergingscapaciteit hebben.
3000-4000*
m2 Het oppervlak aan kassen die 3000 tot 4000 m3/ha waterbergingscapaciteit hebben.
4000-5000*
m2 Het oppervlak aan kassen die 4000 tot 5000 m3/ha waterbergingscapaciteit hebben.
5000-6000*
m2 Het oppervlak aan kassen die 5000 tot 6000 m3/ha waterbergingscapaciteit hebben.
> 6000*
m2 Het oppervlak aan kassen die meer dan 6000 m3/ha bergingscapaciteit hebben.
Maximum on roof*
mm
Maximum waterberging op het dak van de kassen.
Initial on roof*
mm
Initiële waterberging op het dak van de kassen.
Silo area
m2
Het oppervlak dat aan een opslagsilo (ondergrondse wateropslag) is gekoppeld.
Capacity
m3/ha
De opslagcapaciteit van de silo
Pump capacity
m3/s
De pompcapaciteit van de silo
Meteo Station*

Het meteo-station waar deze knoop zijn neerslaggegevens van betrekt.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}