Tabblad RR OPENWATER

<- Terug

Op het tabblad RR OPENWATER maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type open water van de Rainfall-Runoff module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
Node ID *

Het ID van de RR Openwater-knoop.
Name

De naam van de RR Openwater-knoop. Optioneel.
X en Y

De X- en Y-coördinaten van de RR Openwater-knoop. Deze velden zijn alleen verplicht in te vullen wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.

Tip: wanneer u paved-knopen aanmaakt aan de hand van polygonen in GIS, voeg dan in GIS al X en Y coördinaten toe. Met de ArcGIS-plugin XTOOLS PRO kunt u eenvoudig de coördinaten van bijvoorbeeld het center point van een polygoon toevoegen aan de tabel met attribuutdata.
Bottom level*
m NAP
Bodemhoogte.
Winter
m NAP
Winterstreefpeil. Kies je deze optie, dan wordt automatisch een tijdstabel aangemaakt met winter- en zomerpeilen op basis van de datum-instellingen op het tabblad RR SETTINGS. Een alternatief is om zelf naar een tabel te verwijzen. Gebruik dan het veld Table ID.
Summer
m NAP
Zomerstreefpeil. Kies je deze optie, dan wordt automatisch een tijdstabel aangemaakt met winter- en zomerpeilen op basis van de datum-instellingen op het tabblad RR SETTINGS. Een alternatief is om zelf naar een tabel te verwijzen. Gebruik dan het veld Table ID.
Table ID

Een verwijzing naar een tijdstabel met het verloop van zomer- en winterstreefpeil over het jaar. Als je deze optie gebruikt, moet er op het tabblad RR TIMETABLES een gelijknamige tabel aanwezig zijn.
Maximum allowable level
m NAP
Maximum toelaatbaar peil. Deze waarde heeft geen invloed op het berekeningsresultaat, alleen op de parameter freeboard (drooglegging/waking).
Area
m2
Oppervlakte openwater bij winterstreefpeil.
% increase per meter

Het percentage waarmee het oppervlak openwater toeneemt met elke meter peilstijging.
lv1 t/m lv6
m NAP
Een alternatief voor de methode Area/%increase: een eigen tabel met hoogte/oppervlakte aanmaken. De velden lv1 t/m lv6 vertegenwoordigen de hoogtes.
ar1 t/m ar6
m2
Een alternatief voor de methode Area/&increase: een eigen tabel met hoogte/oppervlakte aanmaken. De velden ar1 t/mar6 vertegenwoordigen de oppervlaktes.
Seepage
mm/d
Kwel en wegzijging. Positief = kwel, negatief = wegzijging.

Tip: in dit veld mag ook worden verwezen naar een tijdstabel op het tabblad RR TIMETABLES. Het ID van deze tabel moet dan wel uit een string bestaan.
Meteo Station

Het meteo-station waar deze knoop zijn neerslaggegevens van betrekt.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}