Tabblad RR ORIFICES

<- Terug

Op het tabblad RR ORIFICES maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type orifice (onderlaat) van de Rainfall-Runoff module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de RR Orifice-knoop.
Name

De naam van de RR Orifice-knoop. Optioneel.
X

De X-coördinaat van de RR Orifice-knoop. Dit veld is alleen verplicht in te vullen wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.
Y

De X-coördinaat van de RR Orifice-knoop. Dit veld is alleen verplicht in te vullen wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.
From Node

Het ID van de bovenstrooms van deze onderlaat gelegen knoop. Dit kan een RR Openwater-knoop zijn, een RR Boundary knoop of een RRCF-Connection.
To Node

Het ID van de benedenstrooms van deze onderlaat gelegen knoop. Dit kan een RR Openwater-knoop zijn, een RR Boundary knoop of een RRCF-Connection.
Type*

Een keuzeveld met twee mogelijke waarden:
  • Normal - deze onderlaat functioneert als een normale, afwaterende, stuw
  • Inlet - deze onderlaat wordt gebruikt om water in te laten in droge perioden
Width
m
Kruinbreedte van de onderlaat.
Crest level
m NAP
Kruinhoogte
Contraction Coef
-
Contractiecoëfficiënt van de onderlaat.
Discharge Coef
-
Afvoercoëfficiënt van de onderlaat
Constant
m
Initiële hoogte van de opening van de onderlaat.
Time Table ID

Verwijzing naar een tabel waarin de initiële hoogte van de opening over het jaar is vastgelegd. Deze tabel moet staan op het tabblad RR TIMETABLES. Let op: dit is géén time controller maar een verwijzing naar een tabel waarin voor iedere run de initiële openingsstand wordt afgeleid.
Flushing Flow
m3/s
Vast doorspoeldebiet. Dit veld wordt alleen gebruikt als de type onderlaat op Inlet is gezet.
On/Off Table ID

Verwijst naar een tabel met aan- en afslagpeilen voor het inlaten van water. Een gelijknamige tabel moet daarom aanwezig zijn op het tabblad RR STUCTURE TABLES.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}