Excel2Sobek tabblad RR CONTROLLERS

<- Terug

Op het tabblad RR CONTROLLERS maakt u alle controllers voor kunstwerken uit de Rainfall-Runoff module van SOBEK aan. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Belangrijk: als u een controller aanmaakt, moet u in het datarecord van het betreffende kunstwerk wel verwijzen naar deze controller.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
Controller ID*

Het ID van de RR controller.
Type

Een keuzeveld voor het type RR controller:
  • Time controller - het verloop van een kunstwerkinstelling in de tijd vastleggen
  • Target level controller - probeert een vastgelegde streefwaarde te handhaven
  • Fixed level difference controller - handhaaft een vast peilverschil
  • Minimum level difference controller - handhaaft een minimum peilverschil
  • Equal filling percentage - verdeelt de watervracht evenredig over beneden- en bovenstrooms
Maximum level upstream

Maximum bovenstrooms peil. Dit veld wordt alleen gebruikt bij controllers van het type fixed level met afvoerlimiet en equal filling percentage.
Maximum level downstream

Maximum benedenstrooms peil. Dit veld wordt alleen gebruikt bij controllers van het type fixed level met afvoerlimiet en equal filling percentage.
Crest level min.

Minimum kruinhoogte. Dit veld wordt alleen gebruikt bij controllers van het type fixed level met afvoerlimiet en equal filling percentage.
Crest level max.

Maximum kruinhoogte. Dit veld wordt alleen gebruikt bij controllers van het type fixed level met afvoerlimiet en equal filling percentage.
Maximum flow at target level

Afvoerlimiet bij streefwaterstand. Dit veld wordt alleen gebruikt bij controllers van het type fixed level met afvoerlimiet en equal filling percentage.
Maximum flow at maximum level

Afvoerlimiet bij maximum waterstand. Dit veld wordt alleen gebruikt bij controllers van het type equal filling percentage.

<- Terug


try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}