Excel2Sobek tabblad RR BOUNDARIES

<- Terug

Op het tabblad RR BOUNDARIES maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type RR Boundary én RR-on-flow Connection aan. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Tip: als u ook het RR netwerk gaat exporteren vanuit Excel en importeren in SOBEK, zorg er dan voor dat de koppelknopen met de 1D Flow-module al in de schematisatie aanwezig zijn vóórdat u het RR-netwerk in SOBEK importeert. SOBEK zal de koppeling dan automatisch voltooien!

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
Node ID*

Het ID van de RR Boundary-knoop of de RR-on-flow Connection.
Name

De naam van de RR Boundary-knoop of de RR-on-flow Connection.
Node Type

Een keuzeveld voor het type randknoop:
  • RR-CF Connection - koppelingen tussen de RR en 1D Flow-module die op een tak in de 1D-flow module liggen (de welbekende roze wybertjes dus).
  • RR-CF Connection Node - Connection nodes in de 1D Flow-module die tevens een koppeling met een RR knoop kunnen aangaan (de roze rondjes dus).
  • Boundary - de klassieke RR Boundary-knoop.
X

De X-coördinaat van de randknoop. Alleen verplicht wanneer je ook het RR netwerk exporteert (de topologie).
Y

De Y-coördinaat van de randknoop.A lleen verplicht wanneer je ook een RR-netwerk exporteert (de topologie).
Constant value
m NAP
Constante waterstand als randvoorwaarde.

Tip: als je de randvoorwaarde voor de RR module iedere tijdstap uit de resultaten van de Flow module wilt laten halen, hoef je hier niets te doen. Draai de simulatie dan simultaan en klik "ja" op de vraag of je de RR-Flow koppelingen online wilt maken.
TimeTable ID

ID van een tabel waarin de waterstandsrandvoorwaarde in de tijd wordt gespecificeerd. De waarde in dit veld verwijst naar een tabel op het tabblad RR TIMETABLES.
WQ user defined node type number

Alleen voor waterkwaliteitsstudies. Als je van plan bent een waterkwaliteitsmodel aan te maken, kun je hier het nummer opgeven van je custom knooptype, voor water met een specifieke herkomst bijvoorbeeld.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}