Excel2Sobek tabblad RR TIMETABLES

<- Terug

Op het tabblad RR TIMETABLES maak je tijdstabellen aan voor alle parameters in de RR-module die in de tijd veranderen. Merk op dat op het tabblad van die betreffende objecten dan wel moet worden verwezen naar het ID van de tabel. In dit document bespreken we alle datavelden.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de tabel.
Name

De naam van de tabel.
Date

De datum waarop een bepaalde parameterinstelling gaat gelden.
Value

De waarde die vanaf die datum moet gaan gelden.
INTERPOLATION

Een keuzeveld voor twee soorten interpolatie:
  • Linear - lineaire interpolatie tussen twee datum/waarde-punten.
  • Block - blokinterpolatie tussen twee datum/waarde-punten.
Return period Days

Het aantal dagen in de herhalingscyclus van de tabel. Bijv: 365 = 1 jaar.
Return period hours

Het aantal uren in de herhalingscyclus van de tabel.
Return period minutes

Het aantal minuten in de herhalingscyclus van de tabel.
Return period seconds

Het aantal seconden in de herhalingscyclus van de tabel.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}