Excel2Sobek tabblad CF TRAPEZIUMPROFILES

<- Terug

Op het tabblad CF TRAPEZIUMPROFILES maak je alle gegevens aan voor dwarsprofielen van het type trapezium in de 1D Flow-module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Niet alle velden hoeven te worden ingevuld. Er zijn verschillende combinaties van parameters waarmee het macro een trapeziumprofielen kan aanmaken:
  • Bodemhoogte, bodembreedte, breedte bij streefpeil, streefpeil
  • Bodemhoogte, bodembreedte, breedte aan maaiveld, maaiveldhoogte
  • Bodemhoogte, bodembreedte, maaiveldhoogte, talud
  • Bodemhoogte, bodembreedte, streefpeil, talud

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van het trapezium-profiel.
Name

De naam van het trapezium-profiel. Optioneel.
X en Y

Optioneel. De X- en Y-coördinaten van het trapezium-profiel.

Wanneer u een bestaand SOBEK-model naar Excel2Sobek importeert, worden deze velden ook gevuld. Wanneer u echter een SOBEK-model wilt creëren, heeft het invullen van deze velden eigenlijk geen zin omdat het 1D-Flow netwerk toch via GIS-bestanden moet worden aangemaakt.
Width at bottom*
m
Bodembreedte
Width at surface level
m
Breedte van het profiel aan maaiveld
Width at target level
m
Breedte van het profiel bij streefpeil.
Depth at target level
m
Diepte van het profiel bij streefpeil
Bed level*
m NAP
Bodemhoogte van het profiel
Surface level*
m NAP
Maaiveldhoogte van het profiel
Target level
m NAP
Streefpeil
Slope
-
Talud (horizontaal:vertikaal)
Groundlayer
m
Dikte van de eventuele sliblaag. 0 = geen sliblaag.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}