Excel2Sobek tabblad CF ROUND PROFILES

<- Terug

Op het tabblad CF ROUND PROFILES maak je alle gegevens aan voor ronde dwarsprofielen in de 1D Flow-module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van het ronde dwarsprofiel.
Name

De naam van het ronde dwarsprofiel. Optioneel.
X en Y

Optioneel. De X- en Y-coördinaten van het ronde dwarsprofiel.

Wanneer u een bestaand SOBEK-model naar Excel2Sobek importeert, worden deze velden ook gevuld. Wanneer u echter een SOBEK-model wilt creëren, heeft het invullen van deze velden eigenlijk geen zin omdat het 1D-Flow netwerk toch via GIS-bestanden moet worden aangemaakt.
Bed level
m NAP
Bodemhoogte
Surface level
m NAP
Maaiveldhoogte
Diameter
m
Diameter
Ground layer
m
Dikte van een eventuele sliblaag. 0 = geen sliblaag.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}