Excel2Sobek tabblad CF TABLEPROFILES

<- Terug

Op het tabblad CF TABLEPROFILES maak je alle gegevens aan voor dwarsprofielen van het type tabulated in de 1D Flow-module van SOBEK. Dit wil zeggen: dwarsprofielen die worden uitgedrukt in een tabel met meerdere hoogtes en bijbehorende breedtes. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Let op: anders dan op de meeste tabbladen beslaat één object (tabelprofiel) hier meerdere rijen. Iedere rij vormt een nieuw getalspaar in de hoogte/breedte-tabel. Dit heeft echter als consequentie dat zaken als ID, naam, X, Y, Vertical Shift en Surface level meerdere keren onder elkaar zullen voorkomen hoewel dat strikt genomen niet nodig zou zijn.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van het dwarsprofiel.
Name

De naam van het dwarsprofiel. Optioneel.
X en Y

Optioneel. De X- en Y-coördinaten van het  dwarsprofiel.

Wanneer u een bestaand SOBEK-model naar Excel2Sobek importeert, worden deze velden ook gevuld. Wanneer u echter een SOBEK-model wilt creëren, heeft het invullen van deze velden eigenlijk geen zin omdat het 1D-Flow netwerk toch via GIS-bestanden moet worden aangemaakt.
Vertical shift
m
Een eventuele verschuiving van het gehele profiel langs de Z-as
Surface level
m NAP
Maaiveldhoogte
Level
m NAP
Een hoogtewaarde binnen het profiel
Total width
m
De bijbehorende totale breedte (stroomvoerende + bergende breedte)
Flow width
m
De bijbehorende stroomvoerende breedte
Ground layer
m
De dikte van een eventuele sliblaag. 0 = geen sliblaag.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}