Excel2Sobek tabblad CF PUMPS

<- Terug

Op het tabblad CF PUMPS maak je alle gegevens aan voor pompen in de 1D Flow-module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Let op: het format wijkt af van de overige tabbladen omdat pompen een meerdimensionaal karakter hebben. Ze hebben vaak meedere capaciteiten, meerdere aan- en afslagpeilen en meerdere records in een reductiecurve. Om die beslaat elke pomp meerdere rijen. In de kolom Item (kolom A) geef je aan welke parameter van de pomp op die rij wordt vastgelegd. In de bijbehorende kolom leg je vervolgens die waarde vast.

Voorbeeld van een volledig ingevuld gemaal-record:


In het voorbeeld zie je dat gemaal ELC_KGM3 twee capaciteiten heeft, namelijk 2 m3/s en 3 m3/s. De eerste capaciteit geldt tussen -1.5 m NAP en -2 m NAP, en de tweede geldt tussen -1.3 m NAP en -1.8 m NAP. Het gemaal heeft ook een reductiecurve, wat betekent dat de capaciteit terugloopt naarmate de opvoerhoogte groter wordt: bij 0 m opvoerhoogte is er geen reductie, bij 0.5m opvoerhoogte is er 10% reductie en bij 1 m opvoerhoogte is er 30% reductie. Tot slot heeft dit gemaal nog een controller genaamd ELC_KGM3. Deze controller is nader gespecificeerd op het tabblad CF CONTROLLERS.

Voor items  met een * is invullen verplicht.

Item
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van het gemaal.
Name

De naam van het gemaal.
X en Y

Optioneel. De X- en Y-coördinaten van het gemaal.

Wanneer u een bestaand SOBEK-model naar Excel2Sobek importeert, worden deze velden ook gevuld. Wanneer u echter een SOBEK-model wilt creëren, heeft het invullen van deze velden eigenlijk geen zin omdat het 1D-Flow netwerk toch via GIS-bestanden moet worden aangemaakt.
CAPACITY
m3/s
Pompcapaciteit. De capaciteit vul je in in de kolom "capacity" en de bijbehorende aan- en afslagpeilen in de kolom 
REDUCTION
-
De fractie van de basiscapaciteit die het gemaal nog heeft bij een bepaalde opvoerhoogte. Vul in kolom F de opvoerhoogten in en in kolom H de bijbehorende fractie (tussen 0 en 1)
CONTROLLER

ID van een eventuele controller. Verwijst naar een controller op het tabblad CF CONTROLLERS

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}