Excel2Sobek werkblad CF ORIFICES

<- Terug

Op het tabblad CF ORIFICES maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type orifice (onderlaat) van de 1D Flow-module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Iedere orifice beslaat één rij in het werkblad.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de CF Orifice-knoop.
Name

De naam van de CF Orifice-knoop. Optioneel.
X

De X-coördinaat van de CF Orifice-knoop.

Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Y

De X-coördinaat van de CF Orifice-knoop.
 
Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Flow direction

Een keuzeveld met vier opties voor de mogelijke stromingsrichting door de orifice:
  • Both - stroming door de orifice is mogelijk in beide richtingen
  • Positive - stroming door de orifice is alleen mogelijk in positieve richting
  • Negative - stroming door de orifice is alleen mogelijk in negatieve richting
  • None - er is geen stroming door de orifice mogelijk
Merk op dat de termen positive en negative relateren aan de gedefiniëerde richting van de tak waarop de orifice ligt. Positive = met de takrichting mee, negative = tegen de takrichting in.
Crest width
m
Kruinbreedte
Crest level
m NAP
Hoogteligging van de drempel
Initial gate level
m NAP
De initiële hoogte van de onderkant van de schuif.

Let op: in het User Interface van SOBEK wordt gewerkt met gate height, maar in de datafiles achter de schermen wordt steevast gewerkt met gate level. Daarom hanteren we in Excel2Sobek gate level. Dit geldt ook voor controllers van orifices.
Contraction coef
-
Contractiecoëfficiënt
Lateral contraction coef
-
Laterale contractiecoëfficiënt
Max flow pos
m3/s
Maximum positief debiet (met de takrichting mee)
max flow neg
m3/s Maximum negatief debiet (tegen de takrichting in)
Controller ID

Verwijst naar een controller op het werkblad CF CONTROLLERS.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}