CF WEIRS

<- Terug

Op het tabblad CF WEIRS maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type weir (onderlaat) van de 1D Flow-module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Iedere orifice beslaat één rij in het werkblad.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de CF Weir-knoop.
Name

De naam van de CF Weir-knoop. Optioneel.
X

De X-coördinaat van de CF Weir-knoop.

Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Y

De X-coördinaat van de CF Weir-knoop.
 
Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Flow direction

Een keuzeveld met vier opties voor de mogelijke stromingsrichting over de stuw:
  • Both - stroming over de stuw is mogelijk in beide richtingen
  • Positive - stroming over de stuw is alleen mogelijk in positieve richting
  • Negative - stroming over de stuw is alleen mogelijk in negatieve richting
  • None - er is geen stroming over de stuw mogelijk
Merk op dat de termen positive en negative relateren aan de gedefiniëerde richting van de tak waarop de stuw ligt. Positive = met de takrichting mee, negative = tegen de takrichting in.
Crest level
m NAP
Hoogteligging van de kruin
Crest width
m
Breedte van de kruin
Discharge coefficient
-
Afvoercoëfficiënt
Controller ID

Verwijst naar een controller op het werkblad CF CONTROLLERS

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}