Excel2Sobek werkblad CF UNIVERSAL WEIRS

<- Terug

Op het tabblad CF UNIVERSAL WEIRS maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type universal weir (stuw) van de 1D Flow-module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Let op: in tegenstelling tot gewone stuwen beslaat een Universal Weir meerdere rijen op elk werkblad. Dit komt doordat de kruin wordt gedefiniëerd als een YZ-tabel. Iedere rij bevat een getalspaar van een Y-waarde (afstand) en de bijbehorende Z-waarde (hoogte). Een consequentie hiervan is echter wel dat zaken als ID, Name, X, Y, Flow Direction, Crest Level en Discharge Coefficiënt voor elke Universal Weir meer dan eens moeten worden ingevuld, hoewel dit strikt gesproken natuurlijk niet nodig zou moeten zijn.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de CF Universal Weir-knoop.
Name

De naam van de CF Universal Weir-knoop. Optioneel.
X

De X-coördinaat van de CF Universal Weir-knoop.

Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Y

De X-coördinaat van de CF Universal Weir-knoop.
 
Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Flow direction

Een keuzeveld met vier opties voor de mogelijke stromingsrichting over de stuw:
  • Both - stroming over de stuw is mogelijk in beide richtingen
  • Positive - stroming over de stuw is alleen mogelijk in positieve richting
  • Negative - stroming over de stuw is alleen mogelijk in negatieve richting
  • None - er is geen stroming over de stuw mogelijk
Merk op dat de termen positive en negative relateren aan de gedefiniëerde richting van de tak waarop de stuw ligt. Positive = met de takrichting mee, negative = tegen de takrichting in.
Crest level
m NAP
Hoogteligging van de kruin
Discharge coefficient
-
Afvoercoëfficiënt
Y-value
m
Afstand tot de linkeroever.
Z-value m NAP
Bijbehorende hoogteligging van de kruin.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}