Excel2Sobek werkblad CF BRIDGES

<- Terug

Op het tabblad CF BRIDGES maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type bridge (brug) van de 1D Flow-module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Iedere brug beslaat één rij in het werkblad.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de CF Bridge-knoop.
Name

De naam van de CF Bridge-knoop. Optioneel.
X

De X-coördinaat van de CF Bridge-knoop.

Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Y

De Y-coördinaat van de CF Bridge-knoop.
 
Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Shape*

Een keuzeveld met vier opties voor verschillende vormen van de brug:
  • Round - een ronde brug
  • Rectangular - een rechthoekige brug
  • Ellipse - een ellipsvormige brug
Width/diameter
m
De breedte van de brug. In het geval van een ronde brug tevens de diameter.
height
m
De hogte van de brug
length
m
De lengte van de brug
bed level
m NAP
De bodemhoogte
Ground layer thickness
m
De dikte van een eventuele sliblaag. 0 = geen sliblaag.
Friction type*

Keuzeveld met mogelijke ruwheidstypen voor de brug:
  • Chezy
  • Manning
  • Strickler Kn
  • Strickler Ks
  • White-Colebrook
  • Bos and Bijkerk
  • Global friction
In het geval van Global friction wordt voor deze brug de globale ruwheidswaarde gebruikt. Deze kun je specificeren op het werkblad CF SETTINGS.
Friction value*
diverse
Ruwheidswaarde die geldt voor deze duiker. Hoeft niet te worden ingevuld wanneer de Global friction wordt gebruikt.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}