Excel2Sobek tabblad CF LATERALS

<- Terug

Op het tabblad CF LATERALS maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type lateral flow (laterale instroming) van de 1D Flow-module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Iedere knoop beslaat één rij in het werkblad.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de CF Lateral Flow-knoop.
Name

De naam van de CF Lateral Flow-knoop. Optioneel.
X

De X-coördinaat van de CF Lateral Flow-knoop.

Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Y

De Y-coördinaat van de CF Lateral Flow-knoop.
 
Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Constant inflow (m3/s)
m3/s
Constant debiet. Positief = in, negatief = uit.
Timetable ID

Verwijst naar een tabel met tijdsafhankelijk debiet op het tabblad CF TIMETABLES.
Rainfall Area (m2)
m2
Oppervlak dat neerslag van een meteostation of constante waarde ontvangt.
Seepage (mm/d)
mm/d
Kwel en wegzijging (positief = kwel, negatief = wegzijging.
Constant precipitation (mm/d)
mm/d
Constante neerslagintensiteit. Dit veld wordt alleen gebruikt als het veld Meteo Station leeg is.
Meteo Station

ID van het neerslagstation dat van toepassing is op deze knoop. Als dit veld leeg is, wordt een constante intensiteit uit het veld constant precipitation gehaald.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}