Excel2Sobek werkblad CF LAT&STOR

<- Terug

Op het tabblad CF LAT&STOR maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type connection node with storage with lateral flow van de 1D Flow-module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Omdat deze knopen ook een bergingstabel kunnen bevatten (hoogte/oppervlak), kan het voorkomen dat de data voor een knoop meerdere rijen op het werkblad beslaat. In dat geval moeten parameters die niet veranderen, zoals ID, naam, neerslagoppervlak etc. gewoon worden gekopiëerd in iedere rij die de betreffende knoop aangaat. Dit levert wat redundante informatie op, maar is wel de meest overzichtelijke mainer.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de CF Connection node with storage and lateral Flow.
Name

De naam van de CF Connection node with storage and lateral Flow. Optioneel.
X

De X-coördinaat van de CF Connection node with storage and lateral Flow.

Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
Y

De Y-coördinaat van de CF Connection node with storage and lateral Flow.
 
Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je een bestaand SOBEK-model inleest, maar bij het creëren van een 1D-flow model heeft invullen eigenlijk geen nut. Het 1D-Flow netwerk moet immers worden gemaakt met GIS-bestanden.
level
m NAP
Hoogtewaarde uit de hoogte/oppervlakte-tabel. Voor ieder datapaar uit de tabel moet een nieuwe rij op het werkblad worden gebruikt. Niet veranderende zaken zoals ID, Naam, X, Y etc. voor deze knoop moeten gewoon worden gekopiëerd naar elke nieuwe rij.
area
m2
Oppervlakte behorende bij de genoemde hoogtewaarde.
Constant inflow (m3/s)
m3/s
Constant debiet. Positief = in, negatief = uit.
Timetable ID

Verwijst naar een tabel met tijdsafhankelijk debiet op het tabblad CF TIMETABLES.
Rainfall Area (m2)
m2
Oppervlak dat neerslag van een meteostation of constante waarde ontvangt.
Seepage (mm/d)
mm/d
Kwel en wegzijging (positief = kwel, negatief = wegzijging.
Constant precipitation (mm/d)
mm/d
Constante neerslagintensiteit. Dit veld wordt alleen gebruikt als het veld Meteo Station leeg is.
Meteo Station

ID van het neerslagstation dat van toepassing is op deze knoop. Als dit veld leeg is, wordt een constante intensiteit uit het veld constant precipitation gehaald.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}