Excel2Sobek werkblad CF CONTROLERS

<- Terug

Op het tabblad CF CONTROLLERS definiëer je alle controllers die van toepassing zijn op de kunstwerken in de 1D Flow module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Iedere controller omvat één rij in het werkblad.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de controller. Op het werkblad van het kunstwerk dat hem gebruikt moet dus worden verwezen naar dit ID.
Name

De naam van de controller. Optioneel.
Type

Een keuzeveld voor het soort controller:
 • Target level controller - eigenlijk een time controller, maar zodanig ingebouwd in Excel2Sobek dat hij automatisch gedurende enkele decennia het opgegeven streefpeil zal volgen. Hij gebruikt daarvoor de peilen uit de velden target level summer en target level winter.
 • Time controller - een controller om kunstwerkinstellingen en randvoorwaarden in de tijd te kunnen veranderen
 • Hydraulic controller - stuurt kunstwerken aan de hand van een relatie met een bepaalde grootheid zoals waterstand. Dit gebeurt in een zgn. control table, die je op zijn beurt weer vindt op het werkblad CF CONTROL TABLES.
 • Interval controller - een controller die twee instellingen heeft; meestal aan/uit of open/dicht, en die de instelling op elk moment bepaalt door de actuele waterstand of afvoer te vergelijken met de streefwaarde.
 • PID controller - een geavanceerde controller die als doel heeft een vooraf ingestelde streefwaarde voor waterstand of afvoer zo dicht mogelijk te benaderen door een kunstwerkinstelling aan te passen.
Setpoint value
diverse
Dit veld bevat het constante setpoint (de streefwaarde) voor de te beïnvloeden grootheid. Meestal is dit waterstand, maar het kan ook het debiet of de stroomsnelheid zijn.
Setpoint Table ID

Dit veld bevat het ID van de tijdstabel voor setpoints die variëren in de tijd. Het is dus een referentie naar een tabel op het tabblad CF TIMETABLES.
Meas ID

ID van het CF Measurement Station dat door de controller wordt gebruikt om te bepalen in hoeverre de waterstand/debiet afwijkt van de streefwaarde (setpoint).
Control Frequency

De frequentie waarmee de controller 'meet' bij het measurement station in hoeverre de gemeten grootheid afwijkt van de streefwaarde. 1 = iedere rekentijdstap.
Target level Summer
m NAP
Zomerstreefpeil. Alleen voor Target level controller
Target level Winter
m NAP
Winterstreefpeil. Alleen voor Target level controller
Control table ID

Verwijzing naar een tabel die de relatie legt tussen 'gemeten' grootheid zoals waterstand of debiet en de in te stellen waarde op het onderhavige kunstwerk. Deze tabel moet worden gespecificeerd op het werkblad CF CONTROL TABLES. Alleen voor Hydraulic controller.
Measured parameter

Een keuzeveld waarin kan worden aangegeven welke grootheid de controller moet meten om zijn beslissingen te kunnen nemen:
 • Waterlevel
 • Discharge
Controlled parameter*

Een keuzeveld waarin kan worden aangegeven welke kunstwerkparameter de controller moet aanpassen aan de hand van zijn 'metingen':
 • Crest level
 • Crest width
 • Gate level
 • Pump capacity
Merk op dat in het User Interface van SOBEK wordt gesproken van gate height i.p.v. gate level. Omdat achter de schermen echter de gate level wordt gebruikt (onderkant schuif), maken wij in Excel2Sobek gebruik van gate level (m NAP).
Value below deadband

Alleen voor een Interval controller. Dit veld geeft de waardeinstelling voor het kunstwerk wanneer de 'meetwaarde' de steefwaarde (setpoint) plus deadband onderschrijdt.
Value above deadband

Alleen voor een Interval controller. Dit veld geeft de waardeinstelling voor het kunstwerk wanneer de 'meetwaarde' de steefwaarde (setpoint) plus deadband overschrijdt.
Deadband (m)
m
Alleen voor een Interval controller. Ook wel dode band genoemd. De marge rond de streefwaarde (setpoint) waarbinnen de controller niet in actie komt. Meestal enkele centimeters.
Initial

Alleen voor een PID-controller. De initiële waarde voor de kunstwerkinstelling die door de controller wordt gestuurd.
Minimum

Alleen voor een PID-controller. De minimum waarde voor de kunstwerkinstelling die door de controller wordt gestuurd. In het geval van een klepstand: de minimum klephoogte.
Maximum

Alleen voor een PID-controller.De maximum waarde voor de kunstwerkinstelling die door de controller wordt gestuurd. In het geval van een klepstand: de maximum klephoogte.
Change per second

Alleen voor een PID-controller. De snelheid waarmee de waarde voor de kunstwerkinstelling die door de controller wordt gestuurd mag veranderen. In het geval van een klepstand: de maximale stijg- en daalsnelheid.
Kp
Alleen voor een PID-controller. K proportional . Een evenredigheidsfactor die wordt gebruikt om te bepalen in welke mate de kunstwerkinstelling moet worden aangepast als de gemeten en gewenste grootheid afwijken. Goede default-waarde: 1
Ki
Alleen voor een PID-controller. K integral . Een evenredigheidsfactor met leerfunctie die wordt gebruikt om te bepalen in welke mate de kunstwerkinstelling moet worden aangepast als de gemeten en gewenste grootheid afwijken. Goede default-waarde: 0.1
Kd
Alleen voor een PID-controller.K differential. Een hogere orde evenredigheidsfactor die wordt gebruikt om te bepalen in welke mate de kunstwerkinstelling moet worden aangepast als de gemeten en gewenste grootheid afwijken. Goede default-waarde: 0

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}