Inleiding Emissietool

<- terug                                                                                                          

De Emissietool voor SOBEK converteert emissies van stoffen naar een concentratieverloop in het oppervlaktewater. De plugin maakt gebruik van hydrologische resultaten uit SOBEK modellen en door de gebruiker gespecificeerde emissiegegevens.


Hydrologische fluxen waarop stoffen kunnen 'meeliften' in de Emissietool

De tool lost daarmee een missing link op voor talloze KRW-gerelateerde projecten. Immers: uit de Landelijke Emissieregistratie en STONE kunnen talloze emissiewaarden worden afgeleid. Maar wat betekent dit nu werkelijk voor de waterkwaliteit in uw gebied? Wat betekent het als we iets willen veranderen in het landgebruik? Wij hopen dat deze applicatie u zal helpen bij het beantwoorden van vragen die voorheen niet beantwoord konden worden.

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}