Hoe werkt de Emissietool voor SOBEK?

De Emissietool voor SOBEK maakt gebruik van de debieten die door SOBEK RR zijn uitrekend, om daarop stofvrachten ‘mee te laten liften’. Op alle openwaterknopen wordt dan voor de betreffende stof een concentratieverloop berekend. Het is mogelijk om een unieke stofvracht (in kg/ha/j) op te geven voor talloze combinatie van landgebruik en bodemsoort. Ook is het mogelijk om de verdeling van de vracht over het jaar vast te leggen.


try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}