Wat kan ik met de Emissietool voor SOBEK?

De Emissieplugin voor SOBEK kan veel doen voor de KRW. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het effect van verandering van landgebruik op de waterkwaliteit inzichtelijk te maken. De plugin vertaalt de opgegeven emissiegegevens naar een gedetailleerd concentratieverloop van stoffen in het oppervlaktewater. Daarnaast genereert het een uitgebreid overzicht met alle stofvrachten en hun herkomst.

Bent u toevallig ook in het bezit van de SOBEK WQ module, dan kunt u nog veel meer! De plugin schrijft een randvoorwaardenbestand voor die module weg. De onderstaande afbeelding geeft aan welke gereedschappen in welke volgorde kunnen worden ingezet.


try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}