De Emissietool starten

Na de installatie vindt u het programma SOBEK Toolbox in uw startmenu onder Siebe Bosch Hydroconsult. De Emissietool is één van de onderdelen van deze toolbox.


De Emissietool opstarten

Na het opstarten komt u terecht in het titelscherm van de Sobek Toolbox. Hier kunt u de deelapplicatie kiezen die u wilt gebruiken. Kies hier voor de "Emissietool"


Het titelscherm van de SOBEK-Toolbox, waarin de Emissietool is gehuisvest
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}