1. Algemene instellingen

Na in het titelschem gekozen te hebben voor de "Emissietool", komt u in het eerste scherm van daarvan terecht. Hier leggen we enkele algemene instellingen vast.Uitleg over de verschillende onderdelen van dit scherm:
 • Checkbox “beschouw rioolstelsels zonder berging als afgekoppeld”

  De reden voor deze optie is dat veel Sobek gebruikers hun afgekoppelde verharde gebied schematiseren als een RR Paved knoop met gemengd rioolstelsel, waarna ze de berging in het stelsel op nul zetten. Omdat we in een later stadium stofconcentraties gaan toekennen aan flows vanuit de diverse types rioolstelsels, is het mogelijk om hier aan te geven dat dergelijke stelsels voor de stofstromenberekening moeten worden beschouwd als gescheiden stelsel.

 • Checkbox "Haal inlaatconcentraties uit WQ indien beschikbaar"

  Als u uw schematisatie al eens met de SOBEK waterkwaliteitsmodule hebt doorgerekend, is het verstandig om de berekende concentraties toe te passen op de ingelaten debieten naar uw neerslag-afvoer model. Deze het tool zal voor elke koppeling tussen de RR en CF modules op zoek gaan naar aldaar berekende concentraties en, indien gevonden, toepassen op het ingelaten debiet. Waarschuwing: de naam die u in dit tool hanteert voor stoffen moet identiek zijn aan die in het sobek resultatenbestand delwaq.map

 • Checkbox “schrijf boundwq.dat file”.

  Hiermee geeft u aan of de Stofstromenplugin een boundwq.dat file moet wegschrijven. Dit is een randvoorwaardenbestand voor de Sobek WQ-module.

 • Uitvoer elke … tijdstappen.

  Het kan zo zijn dat de SOBEK RR module iedere 5 minuten uitvoer genereert. Dit is voor een stofstromenberekening natuurlijk een veel te klein interval, zeker als we concentratieverloop over een aantal jaren willen berekenen. Daarom is het hier mogelijk om het uitvoerinterval van de stofstromenplugin te reduceren.
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}