USEFOR-rekenregels

In het vorige hoofdstuk hebben we één onderdeel van het scherm "Stofvrachten en -verdelingen" niet besproken, en dat zijn de USEFOR Rekenregels. Deze rekenregels staan altijd in de kop van een BOUNDWQ.DAT File, het randvoorwaardenbestand voor de SOBEK WQ Module.

Een gebruiker van SOBEK WQ wil vaak concentraties van samengestelde stoffen wil opgeven als randvoorwaarde (bijvoorbeeld N totaal), terwijl SOBEK WQ werkt met deelstoffen (bijvoorbeeld NH4 en NO3). De USEFOR Regels zijn ervoor bedoeld om de stoffen voor Sobek te kunnen afleiden van de opgegeven waarde door de gebruiker.

U kunt een nieuwe rekenregel toevoegen via het menu "Rekenregel" - "Toevoegen"


Een nieuwe USEFOR-rekenregel toevoegen

In het bovenstaande voorbeeld geven we aan dat de stof eNtot voor de helft uit NH4 bestaat. Merk op dat u hierna ook een stof voor de andere helft van eNtot moet definiëren! De som van alle fracties van eNtot moet 1 zijn. Ook ziet u in het voorbeeld dat NH4 een minimum en een maximum concentratie opgegeven hebben gekregen van resp. 0 en 15 mg/l. Dit betekent dat, ongeacht de waarde van eNtot die straks door de Emissietool zal worden berekend, de randvoorwaardeconcentratie van NH4 voor SOBEK WQ nooit hoger zal worden dan 15!

Stel dat de andere helft van eNtot uit de stof NO3 bestaat, dan komt het scherm Stofvrachten en -verdelingen er zo uit te zien:


Alle gegevens voor de nieuwe stof zijn ingevoerd
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}