Rekenen

Wanneer alle vrachten, concentraties, afbraaktermen en rekenregels zijn ingevuld, is het tijd om de analyse te gaan doen. Vergeet echter niet om daarvóór de opgegeven waarden op te slaan in een XML bestand. Dan kunt u deze gegevens de volgende keer gemakkelijk inladen.
  • Kies "File" - "Save as XML" en sla het bestand op
  • Druk nu op de knop <Next>
Aan de voortgangsbalk onderin kunt u zien hoe ver de berekening gevorderd is.Wanneer de berekening klaar is, zal het Emissietool u vragen waar het randvoorwaardenbestand BOUNDWQ.DAT moet worden opgeslagen. Dit bestand bevat het verloop van de stofconcentraties op de koppelpunten tussen SOBEK RR en SOBEK CF. Daarnaast zal het een logfile genereren met per knooptype en knoop een overzicht van de cumulatieve stofvrachten.
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}