Resultaat in Excel

De Emissieplugin schrijft (indien de optie was aangevinkt) een Excel bestand weg. In dit bestand krijgt u een compleet overzicht van alle stofvrachten door het systeem én het gedetailleerde concentratieverloop per openwaterknoop:

  • Voor elke stof de cumulatieve vrachten vanuit verhard, onverhard, inlaat etc.
  • Van elke stof het concentratieverloop op iedere RR openwaterknoop.
  • Voor iedere openwaterknoop en stof de cumulatieve vrachten vanuit verhard, onverhard, inlaat etc.
  • Voor iedere RR tak en stof de cumulatieve vrachten, zowel positief als negatief.
  • Voor iedere type stroming (b.v. Verhard naar Openwater) de cumulatieve vracht per maand.

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}