De Logfile

Na de berekeningen zal de Emissietool een logfile wegschrijven, met een overzicht van de cumulatieve stofvrachten door het model. Voor iedere knoop in het model geeft het de totale vrachten die het tijdens de simulatie heeft ontvangen of verstuurd. Zo kunt u altijd controleren of de vrachten die u opgegeven hebt uiteindelijk daadwerkelijk getransporteerd zijn. Ook geeft de logfile een overzicht van de cumulatieve vrachten per knooptype.try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}