De Boundwq.dat file

Dit bestand is, naast de Excel-uitvoer het belangrijkste product van de Emissietool. Het bevat voor all RRCF Connections een tijdlijn met het concentratieverloop voor alle opgegeven stoffen. U kunt dit bestand gebruiken als randvoorwaardebestand voor de SOBEK WQ Module. De WQ Module vermenigvuldigt dan de concentraties uit dit bestand met de inkomende debieten op de RRCF Connections.

Een korte uitleg over de opbouw van dit bestandstype:
  • Achter de bovenste USEFOR Regel staat het knoop ID waarvoor de onderstaande concentraties gelden.
  • In dit voorbeeld dus knoop nRRCFPOL223.01
  • De USEFOR Rekenregels zijn al eerder besproken in het hoofdstuk USEFOR Rekenregels. Hier ziet u ze terug als records in BOUNDWQ.DAT
  • Daaronder ziet u een serie aan datum/tijdwaarden en concentraties. Als de concentratiewaarde -999 is, kon de emissietool geen waarde berekenen wegens een gebrek aan stroming. SOBEK WQ zal dan de voorgaande geldige waarde toepassen.

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}