Afbraak

De Emissietool voor SOBEK  berekent de afbraak van stoffen in openwaterknopen volgens:Waarbij:

  • C(t) = Concentratie op tijdstap t [mg/l]
  • C(0) = Concentratie op tijdstap 0 [mg/l]
  • t = tijdstap [d]
  • d = waterdiepte op de betreffende openwaterknoop [m]
  • Ac = 1e orde afbraak bij 20 °C [d-1] (Michaelis-Menten denitrification rate)
  • Tc = Temperatuurcorrectieconstante [-]
  • T = Temperatuur van de waterkolom [°C]

Deze vergelijking is oorspronkelijk afgeleid uit de vergelijking voor halfwaardetijd, en wordt ook (zij het in een iets uitgebreidere vorm) binnen Delwaq gebruikt voor eerste orde afbraak. De diepte d wordt niet automatisch door SOBEK gegeven, maar door de Emissietool berekend door het volume van de openwaterknoop te delen door het oppervlak.

Ook de temperatuur hoeft de gebruiker niet op te geven. De emissieplugin hanteert intern de onderstaande tabel met maandelijks gemiddelde oppervlaktewatertemperaturen (bron: Hoogheemraadschap van Delfland).

Maand
Oppervlaktewatertemperatuur (°C)
Januari
3
Februari
4.7
Maart
7
April
10.4
Mei
16
Juni 19
Juli 21
Augustus
20.5
September 17
Oktober
13
November 7.8
December 5

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}