Belasting van het oppervlaktewater

De belasting op openwater berekenen we op basis van een opgegeven jaarvracht (kg/ha/j).
Die vracht verdelen we naar rato van de neerslag gedurende dat jaar over de openwaterknoop:Waarbij:
  • V(t) =Uitstromende vracht op tijdstap t [kg]
  • N(t) = Neerslag op tijdstap t [m3/s]
  • Nj = Cumulatieve neerslag over het gehele jaar [m3]
  • = Grootte van de tijdstap [s]
  • JV = Jaarbelasting met de betreffende stof [kg/ha/j]
  • Opp = Oppervlakte van de openwater knoop [ha]

Naast de bovengenoemde belasting zal de openwaterknoop ook stoffen uitwisselen met de aangesloten onverhard, verhard, kassen- en overige openwaterknopen. Tot slot vindt in de openwaterknopen afbraak plaats. Zie voor meer informatie over dit laatstgenoemde proces de paragraaf “Afbraak”.
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}