Emissies uit glastuinbouw

De emissies uit kassengebieden dient de gebruiker op te geven in kg/ha/j.
De invoervelden hiervoor kunt u vinden in het scherm "Stofvrachten en -verdeling", zoals onderstaand afgebeeld.

De opgegeven jaarvracht wordt verdeeld naar rato van de afvoer de kassengebieden:Waarbij:
  • V(t) = uitstromende stofvracht op tijdstap t [kg]
  • Q(t) = uitstromend debiet op tijdstap t [m3/s]
  • = tijdstapgrootte [s]
  • VOLj = cumulatief uitstromend volume over het gehele jaar [m3]
  • JV = de door de gebruiker op te geven jaarvracht [kg/ha/j]
  • Opp = het oppervlak van het kassengebied [ha]

 
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}