Stap 2: randvoorwaarden aanmaken

<- vorige                                                                                                                         volgende ->

Let op: als je in je model geen randvoorwaarden hebt die de resultaten in je studiegebied kunnen beïnvloeden, kun je deze sectie overslaan.

Het werkblad Randvoorwaarden
Als je op het tabblad Stochasten ook stochasten hebt aangemaakt voor randvoorwaarden in het simulatiemodel, dan ben je verplicht om de bijbehorende randvoorwaarden te specificeren op het tabblad Randvoorwaarden. Op dit tabblad kun je tijdreeksen specificeren die behoren bij je simulatie.

Zoals we in het hoofdstuk stochasten selecteren al stelden, kun je voor de modelrandvoorwaarden ook kiezen tussen afhankelijke en onafhankelijke stochasten, vergelijkbaar met de manier waarop neerslagduur en neerslagvolume worden afgehandeld:
  • voor buien met een verschillende neerslagduur gaan we ervan uit dat die 100% afhankelijk van elkaar zijn. D.w.z. voor elke bui bui van 48 uur bestaat er ook een bui van 24 uur. Neerslagduur is daarom niet te beschouwen als stochast. We moeten een analyse per duur doen en dan de 'kritische duur' selecteren.
  • Voor buien met een verschillend neerslagvolume maar met dezelfde duur gaan we ervan uit dat ze volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Neerslagvolume is dus een echte stochast.
Op diezelfde manier geven we ook de randvoorwaarden vorm. We onderscheiden:
  • een categorie afhankelijke randvoorwaarden, d.w.z. de randvoorwaarde van de ene klasse komt impliciet ook voor in een andere klasse. Hierbij valt te denken aan meerdere opeenvolgende hoogwaters: 1 x verhoogd hoogwater komt implictiet ook voor in een gebeurtenis met 2 x verhoogd hoogwater.
  • een categorie onafhankelijke randvoorwaarden. Een voorbeeld is de mate van verhoging van de waterstand.

Laten we als voorbeeld eens kijken naar de volgende instellingen op het tabblad Stochasten:We zien twee actieve kolommen: 2xHLW en 3xHLW. 

2xHLW vertegenwoordigt: tweemaal achtereenvolgens verhoogd laagwater
3xHLW vertegenwoordigt: driemaal achtereenvolgens verhoogd laagwater

We beschouwen de grootheid aantal opeenvolgende keren verhoogd laagwater als volledig afhankelijke stochast. Dat wil zeggen: als de ene voorkomt, komt impliet daarbinnen de ander ook voor. Besef wel dat dit een aanname is.

In de rijen zien we voor elke kolom een vijftal klassen: HLWklasse1 t/m HLWklasse5. In het voorbeeld zijn alleen klassen 1 en 2 actief. Deze vertegenwoordigen de mate van verhoging van het laagwater.

Klasse 1 zou kunnen vertegenwoordigen: geen enkele verhoging, met een kans van resp. 0.7 en 0.75
klasse 2 zou kunnen vertegenwoordigen: een verhoging van 0 tot 20 cm, met een kans van 0.3 en 0.25

Deze grootheid beschouwen we als volledig onafhankelijke stochast. Waarden uit twee klassen kunnen nooit gelijktijdig voorkomen. Merk op dat de som van de kansen onder elke kolom 1 moet zijn.

Laten we nu naar het tabblad Randvoorwaarden gaan. Daar maken we voor elk van de vier hierboven gedefinieerde stochasten tijdreeksen aan voor de waterstanden op modelranden.De elementen op dit werkblad:
  • In de eerste kolom staat de tijdreeks: datum en tijd
  • In de eerste rij staat telkens de naam van de afhankelijke stochast: tweemaal achtereenvolgens verhoogd laagwater of driemaal achtereenvolgens verhoogd laagwater. Let op: het ID hier moet gelijk zijn aan degene in rij 29 van het werkblad Stochasten.
  • In de tweede rij staat telkens de naam van de onafhankelijke stochast: in ons geval de mate van verhoging van het laagwater. Let op: het ID hier moet gelijk zijn aan degenen in kolom A op het werkblad Stochasten.
  • In de derde rij staat het ID van de SOBEK Boundary node waarvoor deze tijdreeks geldt.
<- vorige                                                                                                                         volgende ->
                                                                                              

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}