Stap 3: uitvoerlocaties specificeren

<- vorige                                                                                                                       volgende ->

Het werkblad Uitvoerlocaties
Als je een stochastenanalyse draait, moet worden gespecificeerd voor welke locaties (Sobek nodes) een T=10 t/m T=100 waterstand en overschrijdingsgrafiek moeten worden geproduceerd. Het zou te ver gaan om dit te doen voor iedere SOBEK-knoop, vandaar dat het werkblad Uitvoerlocaties in het leven is geroepen.

Het werkblad bestaat uit vier kolommen:
  • Uitvoerlokaties: bevat het ID van de SOBEK-knoop
  • Alias: bevat een zelf te specificeren naam voor de gekozen locatie
  • Hisfile: bevat de naam van het SOBEK-resultatenbestand (.his) waaruit de resultaten moeten worden gehaald
  • Maak grafiek?: aanvinkbare cellen waarmee je aangeeft of voor die locatie een volledige overschrijdingsgrafiek moet worden gemaakt, of dat de uitvoer van een T=10 t/m T=100 waterstand volstaat. Merk op dat het produceren van grafieken wat rekentijd vraagt.


N.B. Zorg ervoor dat je alle benodigde uitvoerlocaties hebt gespecificeerd vóórdat je de stochastenanalyse draait. Het is achteraf niet mogelijk om nog punten toe te voegen!

<- vorige                                                                                                                       volgende ->

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}