Inleiding

<-terug                                                                                                                                  volgende->


Met de WKO-vergunningendatabase kunt u uiterst eenvoudig en effectief het gebruik van Warmte- en Koudeopslag binnen uw provincie beheren en toetsen aan de vergunningen.

De applicatie is oorspronkelijk ontwikkeld voor de provincie Zuid-Holland. De gehele database is ontwikkeld in Microsoft Excel en de bijbehorende programmeertaal Visual Basic for Applications (VBA). Dit maakt hem uiterst eenvoudig te implementeren en beheren. Een installatie van Microsoft Office 2003 of hoger volstaat.


Het opstartscherm van de WKO-vergunningendatabase

Voordat u begint
Omdat de applicatie bestaat uit een geavanceerd macro in Microsoft Excel, is het essentiëel dat u Excel toestemming geeft om de macro uit te voeren. Dit kan door het veiligheidsniveaus voor macro's in te stellen op "Medium" te zetten.

Het veiligheidsniveau van macro's stelt u als volgt in:

Excel 2003:
 • Kies in het menu "Tools" achtereenvolgens "Macro" en "Security"
 • Zet security level op "Medium"
 • Sluit Excel af en start de applicatie opnieuw op.
 • Wanneer u de applicatie opent, wordt gevraagd of u het macro wilt uitvoeren. Klik op "Ja" om te accepteren.
Excel 2007 en hoger:
 • Druk op de Office-knop helemaal linksboven in Excel
 • Klik op "Opties voor Excel"
 • Kies "Vertrouwenscentrum"
 • Druk op de knop "Instellingen voor het vertrouwenscentrum"
 • Kies "Instellingen voor macro's"
 • Kies de optie "Alle macro's uitschakelen met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend."
Terminologie
In de applicatie wordt vaak gesproken over warmtelevering en koudelevering. Omdat deze begrippen voor verwarring kunnen zorgen, volgt hier een korte uitleg. De woordkeuze is gemaakt vanuit het perspectief van het gebouw waarvoor de installatie is gebouwd:
 • Warmtelevering is dus de levering van warmte aan het gebouw, d.w.z. een onttrekking van warmte aan de bodem.
 • Koudelevering is dus de onttrekking van warmte aan het gebouw, d.w.z. infiltratie van warmte in de bodem.
Basisprincipe
De database is gebaseerd op drie pijlers:
 • Beheer de installaties inclusief de bijbehorende controles en vergunning
 • Beheer van de jaarlijks aangeleverde rapportages door de vergunninghouders
 • Automatische toetsing van aangeleverde gegevens aan de vergunning
Het gebruikersinterface is ook op deze pijlers geënt. De applicatie heeft vijf overzichtelijke werkbladen:
 • Inrichtingen - hier beheert u alle gegevens over de installaties zelf: NAW, controles en vergunning
 • Monitoring - hier importeert en beheert u de aangeleverde jaarrapportages
 • Statusrapport - hier maakt u voor de geselecteerde inrichting een rapport met toetsresultaten
 • Overzichten - maakt lijsten van nog te ontvangen jaarrapportages en slecht scorende installaties
 • Logboek - bevat alle ingevoerde opmerkingen bij iedere installatie

<-terug                                                                                                                                  volgende->
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}