Het werkblad Inrichtingen

<-terug                                                                                                                                     volgende->


Iedere WKO-inrichting heeft unieke kenmerken en gegevens. Om te beginnen zijn er de NAW-gegevens en verantwoordelijke contactpersonen, maar ook de vergunde volumes en temperaturen. Daarnaast is het belangrijk dat het functioneren van de inrichting wordt getoetst aan de verleende vergunningen. Voor al deze zaken is het werkblad Inrichtingen ontwikkeld.

Functionaliteiten:
 • Een handige zoek- en selectiefunctie voor inrichtingen, op dossiernummer, naam of plaatsnaam
 • Het opvragen en bewerken van NAW-gegevens
 • Het opvragen en bewerken van vergunde volumes, temperaturen en energiebalansverschillen
 • Het resultaat van alle controles door de behandelend ambtenaar invoeren en opvragen:
  boorstaten, filtergegevens, waterkwaliteit, pompproef, ijkrapport, en fysieke controle.
 • Beoordelen van de exploitatie door jaarrapport, volledige controle het evaluatierapport op te vragen
 • Een logboek bijhouden

Het werkblad inrichtingen

Onderstaand worden alle invoervelden op dit werkblad behandeld.

Een inrichting selecteren
Met enkele honderden vergunninghouders, is het van belang dat u snel het juiste dossier kunt vinden. Daarom bevat deze sectie aan de linkerzijde van de dropdown-box een tekstvak waarmee u de inhoud van die dropdown-box kunt inperken. Vul in het tekstvak een gedeelte van de naam, locatie of dossiernummer van de vergunninghouder in.

In de onderstaande figuur ziet u een voorbeeld van de werking van zo'n subselectie. In het tekstvak is de string "delft" ingevoerd. In de dropdown-box verschijnen uitsluitend nog de inrichtingen in Delft.


Een inrichting selecteren

NAW-gegevens invoeren of bewerken
In de sectie NAW-gegevens houdt u de algemene gegevens bij voor een geselecteerde of nieuwe inrichting. Om een nieuwe inrichting toe te voegen, drukt u op de knop "Nieuw dossier". Om gegevens van een bestaande inrichting te wijzigen, drukt u op de knop "Dossier aanpassen". Bij de NAW-gegevens kunt u de volgende zaken invoeren of
 • Dossiernummer - het unieke nummer voor de betreffende inrichting
 • Naam - naam van het bedrijf
 • Adres - locatie van de inrichting
 • Postcode - postcode van inrichting
 • Contactpersoon - de contactpersoon van het bedrijf dat de inrichting bezit
 • Besluitnummer - het unieke nummer van de vergunning
 • Behandelend ambtenaar - de verantwoordelijk ambtenaar bij de Provincie 
 • Status - is de inrichting actief of inactief
Vergund
In deze sectie houdt u de vergunningsgegevens voor de geselecteerde inrichting bij:
 • Volume per uur (m3) - het maximaal per uur te verpompen volume water
 • Volume per maand (m3) - het maximaal per maand te verpompen volume water
 • Volume per jaar (m3) - het maximaal per jaar te verpompen volume water
 • Maximaal spuien (m3) - het jaarlijks maximaal te spuien debiet
 • Tmax in warme bron - maximale watertemperatuur voor infiltratie in de warme bron
 • Energiebalans (%) - de maximale afwijking tussen energie uit warme en koude bron 
Ontwerp
In deze sectie houdt u enkele ontwerpgegevens bij. Deze gegevens vormen geen onderdeel van de vergunning maar ontwerpgegevens aan de hand waarvan het functioneren van de warme en koude bron kan worden beoordeeld.
 • Tgem warme bron - de gemiddelde temperatuur van water uit de warme bron
 • Tgem koude bron - de gemiddelde temperatuur van water uit de koude bron
Aanleg controle
De sectie 'aanleg controle' is bedoeld voor de controle direct na de aanleg van de installatie. Hier kan de controlerend ambtenaar de beoordeling van de controles invoeren als getal tussen 1 (goed) en 3 (slecht).
 • Boorstaten
 • Filtergegevens
 • Waterkwaliteitsgegevens
 • Pompproef
 • IJkrapport
 • Fysieke controle
Aan de hand van de ingevoerde beoordelingen geeft de applicatie achter Score een totaalscore voor de aanleg van de installatie:

1 = goed
2 = matig
3 = slecht

<-terug                                                                                                                                     volgende->


try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}