Het werkblad Statusrapport

<-vorige                                                                                                                     


Het werkblad Statusrapport geeft een helder overzicht van de status quo van de geselecteerde inrichting. U kunt er onder andere een meerjarig verloop van de energiebalans en het resultaat van alle toetsingen opvragen.

Het werkblad genereert de volgende rapportage-onderdelen:
 • Toetsing van gerealiseerde grootheden aan de vergunning
 • Een controleberekening van de onttrokken en geïnfiltreerde hoeveelheden energie
 • Een cumulatieve energiebalans voor de laatste vijf jaren (indien beschikbaar)
 • Een grafische weergave van de energiebalans voer de laatste vijf jarenHet werkblad Statusrapport, onderdelen "Toetsing grootheden" en "Controleberekening Energie"


Het werkblad Statusrapport, onderdeel "Meerjarige energiebalans"


Het werkblad Statusrapport, onderdeel "Grafiek Meerjarige energiebalans"

Voordat u een rapport kunt maken, dient u echter eerst een inrichting te hebben geselecteerd op het werkblad "Inrichtingen".

Een jaar kiezen
Bij het openen van dit werkblad wordt standaard een rapport gegenereerd voor het meest recente jaar waarvoor een jaarrapport beschikbaar is. Het is echter ook mogelijk om een alternatief jaar te kiezen. Dit kan met de dropdown-box in cel D6. De keuze voor een jaar beïnvloedt uitsluitend de toetsing van de grootheden aan de vergunning en de enkeljarige energiebalans. De meerjarige energiebalans blijft ongemoeid.

Toetsing van grootheden aan de vergunning
Aan de hand van het jaarrapport voor het geselecteerde jaar, wordt een aantal grootheden getoetst aan de verleende vergunning. Het resultaat van deze toetsing vindt u in de rechterbovenhoek van het werkblad:


Het onderdeel waar grootheden uit het jaarrapport worden getoetst aan de vergunning

 • Verschil energiebalans

  In de vergunning wordt meestal opgenomen dat aan de bodem onttrokken en geleverde energiehoeveelheden met een bepaalde marge mogen afwijken. De afwijking wordt berekend volgens: Afwijking = (E_onttrekking - E_infiltratie) / (E_onttrekking + E_infiltratie) * 100

  Dit onderdeel legt de gerealiseerde afwijking naast de vergunde afwijking.

 • Tmax in warme bron

  In de vergunning is vastgelegd dat het in de bodem geinjecteerde water bij koudelevering een maximum temperatuur mag hebben. In dit onderdeel vergelijken we de vergunde en gerealiseerde waarden.

 • Spuien (m3)

  In de vergunning is vastgelegd dat een maximum volume per jaar mag worden gebruikt om te spuien (het systeem door te spoelen). In dit onderdeel vergelijken we de vergunde en gerealiseerde waarde.

 • Volume per jaar (m3)

  In de vergunning is vastgelegd dat een maximum watervolume per jaar mag worden verpompt voor koude- en warmtelevering. Deze waarde betreft de som van de volumes voor warmte- en koudelevering. In dit onderdeel vergelijken we de vergunde en gerealiseerde waarde.


<-vorige                                                                                                                     
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}