Inrichtingen: algemeen oordeel

<-terug


Voor iedere inrichting wordt automatisch een algemeen oordeel berekend. U kunt dit oordeel vinden op het werkblad "Inrichtingen" als laatste punt onder het kopje "Exploitatie". U dient eerst een inrichting te selecteren alvorens een algemeen oordeel kan worden gepresenteerd.

Berekeningswijze
Het algemene oordeel voor de geselecteerde inrichting wordt berekend aan de hand van de volgende vier basisbeoordelingen:

Onderdeel
Wegingsfactor
Waarden
Aanlegcontrole
25%
1=goed, 2=matig, 3=slecht
Meest recente jaarrapport
25%
1=goed, 2=matig, 3=slecht
Volledige controle
25%
1=goed, 2=matig, 3=slecht
Meest recente evaluatierapport
25%
1=goed, 2=matig, 3=slecht

Bij het berekenen van het algemene oordeel wegen alle vier de punten even zwaar. Ontbreekt een onderdeel, dan wordt dit in zijn geheel buiten de berekening gelaten. De bijbehorende wegingsfactor wordt dus evenredig verdeeld over de resterende onderdelen.

Onderstaand zetten we uiteen hoe de bovenstaande vier beoordelingen op hun beurt tot stand komen.

Beoordeling aanlegcontrole
De beoordeling van de aanleg wordt opgesteld aan de hand van een zestal deelbeoordelingen uit de aanlegcontrole:

Onderdeel
Wegingsfactor
Waarden
Boorstaten
10%
1=goed, 2=matig, 3=slecht
Filtergegevens
10%
1=goed, 2=matig, 3=slecht
Waterkwaliteit
10%
1=goed, 2=matig, 3=slecht
Pompproef
10%
1=goed, 2=matig, 3=slecht
IJkrapport
10%
1=goed, 2=matig, 3=slecht
Fysieke controle
50%
1=goed, 2=matig, 3=slecht

Beoordeling meest recente jaarrapport
Het meest recente jaarrapport wordt beoordeeld door per onderdeel strafpunten toe te kennen. Aan de hand van het totaal aantal strafpunten wordt het uiteindelijke cijfer (1 tot 3) aan het jaarrapport toegekend:
  • < 20 strafpunten: cijfer 1 (goed)
  • < 30 strafpunten: cijfer 2 (matig)
  • > 30 strafpunten: cijfer 3 (slecht)
De punten worden als volgt toegekend:

Onderdeel
Voorwaarde
Strafpunten
Totaal verpompt volume water over het jaar
<= vergund volume per jaar
0

<= 1.15 * vergund volume per jaar
10

<= 1.25 * vergund volume per jaar
20

> 1.25 * vergund volume per jaar
30
Afwijking energiebalans warmtelevering/koudelevering
<= vergunde afwijking
0

< 1.5 * vergunde afwijking
10

< 2.0 * vergunde afwijking
20

< 3.0 * vergunde afwijking
30

> 3.0 * vergunde afwijking
40
Gespuid volume water
<= vergund volume
0

<= 1.25 * vergund volume
10

> 1.25 * vergund volume
20
Overschrijding max. infiltratietemperatuur warme bron
<= vergunde maximumtemperatuur
0

< vergund + 3 graden celcius
10

> vergund + 3 graden celcius
20
 
Beoordeling volledige controle
De volledige controle wordt uitgevoerd door de controlerende ambtenaar. Deze kent tevens het cijfer toe en vult dit in op het werkblad "Inrichtingen" met behulp van de knop "Volledige controle toevoegen":

1 = goed
2 = matig
3 = slecht

Beoordeling laatste evaluatierapport
De evaluatierapporten worden opgesteld door de controlerende ambtenaar. Deze kent tevens het cijfer toe en vult dit in op het werkblad "Inrichtingen" met behulp van de knop "Volledige controle toevoegen":

1 = goed
2 = matig
3 = slecht

<-terug
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}