0. Klimaatscenario's

<-terug
                                                                                                          
Op het werkblad Klimaatscenario's vindt u een uitgebreide matrix. Hierin staan alle basisgegevens zoals die worden gebruikt bij het opzetten van stochastenanalyses met een klimaatscenario. De matrix bevat alle gegevens over hoe de neerslagvolumes (regenduurlijnen) veranderen en hoe de kansverdeling over de zeven neerslagpatronen verandert als gevolg van het geselecteerde klimaatscenario.

Neerslagvolumes
Het bereik van cel A1 tot P47 bevat alle gegevens waarmee de neerslaggegevens uit het basisscenario kunnen worden geconverteerd voor diverse klimaatscenario's.
  • In rijen 3 t/m 47 staan de diverse klimaatscenario's en de neerslagduren die kunnen worden geselecteerd bij een stochastenanalyse. De volgende klimaatscenario's zijn beschikbaar: G, G+, W en W+ voor de zichtjaren 2050 en 2100.
  • In kolommen C t/m P staan de herhalingstijden voor de neerslagvolumes: van 10x per jaar tot eens per 1000 jaar.
  • De cellen bevatten de vermenigvuldigingsfactoren die moeten worden gebruikt om het neerslagvolume uit het basisscenario (historisch) te converteren naar het gekozen klimaatscenario.
Neerslagpatronen
Omdat bij de voorspelde klimaatscenario's niet alleen het neerslagvolume verandert, maar ook het verloop van de neerslag, is voor ieder scenario tevens een nieuwe kansverdeling van buien over de zeven neerslagpatronen van STOWA afgeleid: voor het zomerhalfjaar, het winterhalfjaar en voor de jaarrondsituatie. Deze gegevens vindt u in het bereik Q1 t/m AK47 van het werkblad.

Alle gegevens zijn afgeleid van de oorspronkelijke meetreeks met uurneerslagsommen van KNMI-station De Bilt voor de periode van 1906 t/m 2003. Voor elk van de klimaatscenario's werd deze meetreeks geconverteerd met de online conversietool van het KNMI. Vervolgens werd de statistiek voor de neerslagvolumes afgeleid, en werd de classificatie in de zeven neerslagpatronen uitgevoerd.

Classificatie neerslagpatronen
De kansverdeling over de zeven neerslagpatronen is als volgt afgeleid uit de reeks van station De Bilt:
  • Voor iedere neerslagduur (24h t/m 216h) werden de duizend zwaarste neerslaggebeurtenissen uit de meetreeks gehaald
  • Iedere gebeurtenis werd doorlopen met een wandelend 'venster' van een achtste van de duur van de bui. Met een bepaalde parameterinstellingen kon de oorspronkelijke kansverdeling van STOWA uit 2004 worden gereproduceerd. Openbare publicatie van de werkwijze en de resultaten volgt nog.
Afleiden regenduurlijnen
De regenduurlijnen zijn afgeleid door uit de geconverteerde neerslagreeks voor iedere neerslagduur de jaarmaxima te extraheren. Door deze te fitten aan een Gegeneraliseerde Extreme-waarden Verdeling (GEV) verkregen we een kansverdeling voor neerslagvolumes met een herhalingstijd > 1 jaar.

Ter controle hebben we ook de oorspronkelijke neerslagreeks van De Bilt op deze wijze gefit. De resulterende regenduurlijnen bleken (helaas) nog enkele procenten af te wijken van de in 2004 door STOWA gepubliceerde regenduurlijnen. Om de stochastenmethode backwards compatible te houden, is daarom besloten alleen de relatieve verandering van elk klimaatscenario ten opzichte van de historische neerslag te gebruiken.<-terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}